RG 開放螺旋式壓縮機規格表
                機                     型                 RG-200 RG-410 RG-620 RG-830 RG-1270
排氣變位量(50 Hz) m3/hr 190 402 615 816 1268
螺旋轉子瓣數
公轉子/母轉子
- 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6
轉子最大轉速 rpm 4500 4500 4500 4500 3600
轉子最小轉速 rpm; 1500 1500 1500 1500 1500
容量控制範圍 - 25~100% 25~100% 25~100% 25~100% 25~100%
Vi調整範圍 - 2.6~5.1 2.6~5.1 2.6~5.1 2.6~5.1 2.6~5.6
噪音 dB(A) 86 88 89 90 93
日本有码天码视频二区